از فیدرهای ویبراتور در آفریقای جنوبی استفاده شده است