از تجهیزات خرد کن جمع شده برای فروش استفاده می شود