کارخانه سیمان بر اساس لیفت با کیفیت بالا در نزدیکی زیتونر