از کارخانه قابل شستشوی قابل حمل برای فروش استفاده می شود