استفاده از تجهیزات خرد کردن سطل اتصال سریع برای فرمان کشویی