گرد و غبار سنگ خرد شده به عنوان سنگدانه های کوچک استفاده می شود