2016 خرید و فروش انرژی گرم صرفه جویی در کارخانه معدن کارخانه فشار با فشار بالا